COACHING  je oblika pomoči in trening, usmerjena na posameznkovo delovanje tako v zasebnem kot v profesionalnem okolju. V interaktivnem procesu, s pomočjo ustreznih metod in tehnik, vodi coach konstruktivno komunikacijo in sproža miselne procese opolnomočenja, v katerih udeleženec odkriva svoje resnične potrebe in želene spremembe.  V procesu notranjega raziskovanja  posameznik raziskuje sebe, odkriva svoje vire moči, prepoznava svoje potenciale, gradi in ozavešča svojo močno notranjo strukturo  za doseganje osebnih vizij in želenih ciljev.

  • Osebni coaching je namenjen razvoju in rasti posameznika, zato poteka individualno.
  • Skupinski  coaching  poteka pretežno v skupini do 5 udeležencev in je namenjen tako osebnemu razvoju kot razvoju  podjetja, ustvarjanju okoliščin za pozitivne spremembe, večjo učinkvitost, boljše počutje, prepoznavnost blagovne znamke, pridobivanje poslovnih priložnosti, medsebojnim odnosom (ki so itak temelj slehernega razvoja in napredka) itd. 

Doslej preizkušen in zelo učinkovit  coaching poteka pod naslovom ODKRIVAM IN RAZVIJAM SVOJE POTENCIALE  v kontekstu "vem - znam - zmorem". Je  kombinacija individualnega in skupinskega dela  (do 3 - 5 udeležencev).  Program rezultira v visoki stopnji  samoopolnomočenja in občutkov zadovoljstva.

SVETOVANJE (osebno, družinsko, partnersko) je oblika pomoči za izboljšanje odnosa - do sebe in drugih - s ciljem, da bi se vsakdo  v svojem življenjskem okolju čutil sprejet, upoštevan, razumljen, enakovreden, uspešen, samozavesten, varen, srečen. ... Gre za osebno rast in dvig osebne integritete, ki omogoča vzpostavljanje želenih odnosov,  pozitivno vplivanje in medsebojno delovanje  v našem okolju in življenju. Probleme in krize v odnosih  lahko prepoznavamo v obliki izgube volje in energije do življenja, vedenjskih težav (zlasti pri otrocih), depresij, anksioznosti, v psihosomatskih obolenjih itd.

Pomoč v obliki svetovanja, mediacijske terapije, izkušenjskih delavnic, coachinga ipd. pomaga pri reševanju vseh vrst osebnih, družinskih in partnerskih težav, kot so npr.

- krhanje medsebojnega odnosa med zakonci/partnerji,

- ko se ne znajdemo več v vzgoji otrok,

- če smo doživeli hud dogodek (izguba službe, bolezen, izguba ljubljene osebe),

- kadar nastopijo v službi težave, ki trajneje ustvarjajo stres

- ko smo pred pomembnimi življenjskimi odločitvami (razveza, stiki z otroki, selitev, napredovanje v službi...),

- če smo izgubili stik s samin seboj, ko je načeta naša samopodoba,

- ko začutimo potrebo, da se z nekom pogovarjamo o svojih težavah (neželena čustvena stanja, razvade, strahovi ...) in da  ponovno pridobimo občutek samoopolnomočenja itd.

Kako potekajo svetovanja in druge oblike pomoči?   Individualno, za posameznika ali za par.

Kdo svetuje oz. pomaga? Svetovalci, terapevti, coachi  so usposobljeni strokovnjaki, ki na srečanjih pomagajo udeležencem razjasnjevati težave in vzroke konfliktnih situacij, premagovati različne ovire (razvade, strahove, neželene vzorce vedenj  itd.), se naučiti vpeljevanja želenih načinov vedenja, odločanja itd.

Etični kodeks zavezuje svetovalce / terapevte / coache k popolni zaupnosti!

INFORMACIJA O COACHING PROGRAMU 

        Osnovno o programu:

  •  Izvedba v online obliki (po dogovoru lahko tudi v živo).  
  • Izvedba: po 2 - 3 ure na eno srečanje

Podroben vsebinski program in druge informacije pridobite na osnovi osebne poizvedbe. (041 429 629)

Dobrodošli!  Formula našega programa je: SREČA  =  osebni POTENCIAL  minus  osebne OMEJITVE