KOORDINATOR šolske mediacije,  mediator  MENTOR za vrstniško mediacijo, MEDIATOR Z NAZIVOM - to so programi usposabljanja, ki jih izvajamo skupaj z Društvom mediatorjev BONO. (//mediacija-bono.si)