Mediacija je mirno in strpno reševanje kofliktov in sporov ob pomoči tretje nevtralne osebe - mediatorja.

Stranke - medianti aktivno rešujejo svoj problem in odločajo o izidu v stilu  "zmagam - zmagaš".

Zato je mediacija človeku prijazen proces, uporaben tako v zasebnem življenju kot v profesionalnem okolju.

Mediacija je v zahodnem svetu uveljavljen način reševanja sporov med fizičnimi in/ali pravnimi osebami, kadar so le-te pripravljene iskati zase ustrezne in sprejemljive rešitve. Po letu 2008 se mediacija širi tudi pri nas, k čemur je prispevala tudi vsa sprejeta evropska in domača zakonodaja o mediaciji.

Glede na področje in vsebinsko značilnost mediacije ločimo:

  • družinsko mediacijo
  • šolsko in vrstniško mediacijo
  • mediacijo v podjetjih, gospodarsko mediacijo
  • mediacijo v lokalni skupnosti
  • mediacijo v zdravstvu, zavarovalništvu itd.

 Glede na mediatorjevo vlogo ločimo naslednje najpogosteje izvajane vrste mediacije:

  • Transformativna mediacija
  • Facilitativna mediacija
  • Evaluativna mediacija (sodišču pridružena mediacija)
  • itd.

Pri Zavodu ARSIS izvajamo transformativno mediacijo. Njena vrednost ni le v konkretnem reševanju problemov, je mnogo več. Omogoča tudi moralno oz. osebnostno rast in transformacijo, kar pomembno prispeva k oblikovanju osebne integritete. Spreminja posameznika in družbo, teži k boljšim medosebnim odnosom itd. Zato je transformativna mediacija pomembna tudi kot socialni proces tako v družinski kot institucionalni vzgoji,  saj nudi pozitivni vzorec dobrih medsebjnih odnosov, na vseh ravneh, v vseh okoljih itd.

V  vsakdanjem življenju lahko poznavanje mediacije in uporaba mediativnih načinov reševanja konfliktov  pomembno prispevajo k pozitivni komunikaciji, k ustvarjalnemu reševanju problemov, so lahko stalni vzorec strpnega urejanja medsebojnih odnosov, medsebojnega priznavanja, opolnomočenja ... kar ustvarja NOVO KULTURO ODNOSOV .

Kaj je mediacija? To je način mirnega, strpnega reševanja konfliktov in sporov ob pomoči tretje osebe - mediatorja.

Mediator je strokovno usposobljena in kompetentna oseba za vodenje in izvajanje formalne mediacije. V svoji vlogi je mediator nevtralen in nepristranski, ki skrbi za spoštljivo in konstruktivno komunikacijo med udeleženci - medianti ter jim v procesu mediacije (ob pomoči ustreznih metod in tehnik) omogoča iskanje in odkrivanje sprejemljivih rešitev za obe strani.

Vključitev v mediacijo je vedno prostovoljna. Vanjo se ponavadi vključimo, kadar želimo hitro rešitev spora, če želimo ohraniti ali izboljšati medsebojne odnose (kadar smo v trajnem osebnem ali poslovnem odnosu), kadar želimo visoko zaupnost postopka in vsebine mediacije, če se želimo izogniti dolgotrajnim in dragim postopkom na sodišču, kadar rešujemo npr. ločitvene in druge družinske probleme, želimo urejati stike z otroki, premoženjske zadeve itd.

Cilj mediacije je vedno obojestransko zadovoljstvo z doseženim dogovorom glede sporne zadeve, posledično pa se lahko izboljšajo tudi medosebni odnosi, ponovno se vzpostavi morebiti prekinjena komunikacija, izboljša se sodelovanje, odpravijo se razlogi za stres in nezadovoljstvo ...

Pomebno je vedeti! Z mediacijo nič ne tvegamo. Zagotovo vedno pridobimo, kadar rešimo spor, izboljšamo odnos in sodelovanje ... V najslabšem primeru pa ostane stanje nespremenjeno, takšno kot je bilo pred mediacijo....