ZAKAJ JE MEDIACIJA kot oblika reševanja sporov smiselna in koristna?

 • ker je udeležba na mediaciji prostovoljna,
 • ker omogoča, da problem rešuje tisti, ki ga ima in tudi odloča o izidih in rešitvah vsakdo sam, 
 • ker iskanje rešitev problemov nima tekmovalnega značaja temveč zmagajo vsi udeleženci mediacije   ("win- win"),
 • ker mediacija vpliva na izboljšanje medosebnih odnosov,
 • ker nudi mediacija vzorec mirnega in strpnega reševanja konfliktov in sporov,
 • ker lahko uporabljamo pridobljene mediacijske veščine vsepovsod, kjer so nam pomembni dobri medsebojni odnosi in mirno življenje,
 • ker lahko mediacija nadomesti sodne postopke,
 • ker mediacija nima značaja sankcioniranja
 • ker je mediacija zaupnega značaja...

Kaj počne MEDIATOR?

 • dobro posluša udeležence mediacije, spremlja (ne)verbalno komunikacijo, postavlja vprašanja za razjasnjevanje konfliktne situacije in poglabljanje razumevanja spora,                               
 • z veliko mero občutljivosti prilagaja postopek in proces mediacije potrebam, interesom, doživljanju in občutenju mediantov,
 • z nevtralnostjo in nepristranskostjo omogoča mediantom občutek varnosti, sprejetosti, zaupanja,
 • s strukturiranjem mediacijskega procesa omogoča udeležencem, da iščejo v sporu možnosti, izide in obojestransko zadovoljive rešitve
 • itd.