Seminarja potekata v Celju in v Mariboru, marec do maj 2021.