Seminarja potekata v Celju in v Mariboru, oktober do december 2020.