V Celju, marec do september 2020. Jesenski seminar se začne oktobra 2020.