• Program je oblikovan v skladu s standardi za izvajanje mediacijskih usposabljanj pri Združenju mediacijskih organizacij Slovenije - MEDIOS.
  • Program ustreza standardom usposobljenosti za izvajanje mediacije na sodiščih (sodiššču pridružena mediacija).
  • Osnovna 100-urna usposobljenost za mediatorje je pogoj za vključitev v vsa nadaljevalna usposabljanja (družinski, šolski, poslovni mediator)

PROGRAM:  obseg 100 ur, število udeležencev v skupini  8 - 10             Program in predmetnik seminarja ⇒ glej spodaj

KRAJ, DATUM in ČAS izvedbe seminarja

CELJE:  začetek  26. 3. 2021 -  ob petkih od 17.00 do 20.45 ure.    60 % seminarja poteka online (zoom), 40 % v živo.    Kraj izvedbe HŠVU, Ljubljanska 97, Celje.  

MARIBOR: začetek 30. 3. 2021  - ob torkih od 17.00 - 20.45 ure.   60% seminarja poteka online (zoom), 40% v živo. Kraj izvedbe: Prometna šola, Preradovičva 33,  Maribor   

***  Op.: Za zaključene skupine  lahko kraj in čas izvedbe seminarja izbira naročnik programa.

POTRDILA:    Po končanem usposabljanju prejmete  POTRDILO o udeležbi in uspešno zaključenem programu  ter  NAZIV MEDIATOR. 

CENA: ( plačilo je možno na 4 obroke)

  • pravne osebe - 680,00 EUR (popust za več prijavljenih iz iste organizacije)
  • fizične osebe - 480,00 EUR 
  • nezaposlene osebe, študenti, upokojenci - 380,00 EUR
    • Za zaključene skupine je možna cena po dogovoru.

IZVAJALEC PROGRAMA: Zavod ARSIS, voditeljica in predavateljica Ivanka Marič, trenerka mediatorjev, coachinja