• Program je oblikovan v skladu s standardi za izvajanje mediacijskih usposabljanj pri Združenju mediacijskih organizacij Slovenije - MEDIOS.
  • Program ustreza standardom usposobljenosti za izvajanje mediacije na sodiščih (sodiššču pridružena mediacija).
  • Osnovna 100-urna usposobljenost za mediatorje je pogoj za vključitev v vsa nadaljevalna usposabljanja (družinski, šolski, poslovni mediator)

PROGRAM:  obseg 100 ur, število udeležencev v skupini  8 - 10             Program in predmetnik seminarja ⇒ glej spodaj

KRAJ, DATUM in ČAS izvedbe seminarja

CELJE:  začetek  28. 2. 2020  Seminar poteka ob petkih od 16.00 do 20.30  in  3 krat v soboto od 9.00 do 15.00 ure (predvideno 15 srečaj).                                                             Kraj izvedbe:  Dom ob Savinji, Jurčičeva 6, Celje.  

MARIBOR: začetek 24. 2. 2020  Seminar potekal ob ponedeljkih od  16.00 - 20.30 ure.  (predvideno 16 srečanj)                                                                                                         Kraj izvedbe: VDC Polž, Park mladih 4, Maribor

***  Op.: Za zaključene skupine  lahko kraj in čas izvedbe seminarja izbira naročnik programa.

POTRDILA:    Po končanem usposabljanju prejmete  POTRDILO o udeležbi in o uspešno zaključenem programu  ter  NAZIV MEDIATOR.

CENA: ( plačilo je možno na 5 obrokov)

  • pravne osebe - 670,00 EUR (popust za več prijavljenih iz iste organizacije)
  • fizične osebe - 470,00 EUR 
  • nezaposlene osebe, študenti, upokojenci - 370,00 EUR
    • Za zaključene skupine je možna cena po dogovoru.

IZVAJALEC PROGRAMA: Zavod ARSIS, voditeljica in predavateljica Ivanka Marič, trenerka mediatorjev