Program TRENING SOCIALNIH / MEHKIH VEŠČIN  je pozitiven odziv na potrebo poslovnega okolja, ki išče načine in poti, kako uspešno in učinkovito urejati probleme in medsebojne odnose v delovnem okolju, ko le-ti postanejo ovire za razvoj in napredek  posameznika in/ali celotne organizacije.

Nudimo  svež, zanimiv, učinkovit izobraževalni pristop, ki je celostno zasnovan, poteka  v obliki interaktivnega predavanja z delavnicami, v kombinaciji z individualnim in skupinskim coachingom ter treningom potrebnih veščin. 

Vsebinska  osnova izobraževanja je prepoznana potreba organizacije, ki najbolje ve KAJ konkretno želi doseči, spremeniti, izboljšati. Mi pa prispevamo delež KAKO uvajati in udejanjati želene spremembe ter izboljšave, ki vodijo  k želenim ciljem.   Nova spoznanja se močno odražajo v izboljšanih odnosih in večji delovni vnemi, v  mirni komunikaciji na mediacijski način,  v strpnejših odnosih, v celostni osebni integriteti zaposlenih, v zadovoljstvu delodajalca zaradi izboljšanih delovnih učinkov itd.

Program je fleksibilno zasnovan tako glede vsebine kot metod dela. Lahko traja le nekaj ur ali srečanj, lahko pa postane permanenten način rasti in razvoja posameznikove osebnosti in celotne delovne sredine. Praksa kaže, da je vedno bolj prepoznana potreba po t. i. mehkih veščinah kot npr. učinkovito upravljanje s seboj in z drugimi, upravljanje s časom, upravljanje s hitrimi spremembami, razvijanje čustvene inteligence  itd.

Program je vedno oblikovan  po  meri naročnika - glede na konkretne potrebe, izzive, probleme, odnose, pričakovanja itd., zato predstavlja in omogoča visoko dodano vrednost. Odlikuje ga tudi bogat "know-how" izvajalcev, ugodna cenovna dostopnost ...

Srejmite  izziv za spremembe, da vam bo lažje in bolje. Vredni ste tega!