MEDIACIJSKI INKUBATOR je nastal je na pobudo poslovnega oklja, ki iščejo načine in poti, kako uspešno in učinkovito urejati probleme in medsebojne odnose v delovnem okolju, ko le-ti postanejo moteči za razvoj in napredek  posameznikov in celotnih organizacij.

Nudimo  svež, zanimiv, učinkovit izobraževalni pristop, ki je celostno zasnovan v obliki interaktivnega predavanja z delavnicami, individualnim in skupinskim coachingom in treningom potrebnih veščin.  Vsebinska  zasnova izobraževanja je vedno prepoznana potreba organizacije, ki najbolje ve kaj konkretno želi spremeniti, izboljšati. Osnovni pristop je mediacijski stil mišljenja in reševanja konfliktov ter pozitivna komunikacija, ki vodi k želenim ciljem brez nepotrebnega stresa. Nova spoznanja se močno odražajo v izboljšanih odnosih in večji delovni vnemi, v  mirni komunikaciji na mediacijski način,  v strpnejših odnosih, v celostni osebni integriteti zaposlenih, v zadovoljstvu delodajalca zaradi izboljšanih delovnih učinkov itd.

Program je fleksibilno zasnovan, zato lahko traja le nekaj ur ali srečanj, lahko pa postane permanenten način rasti in razvoja posameznikove osebnosti in celotne delovne sredine.

Program je vedno oblikovan  po  meri naročnika - glede na konkretne potrebe, izzive, probleme, odnose, pričakovanja neke skupine ali organizacije, zato predstavlja in omogoča visoko dodano vrednost. Odlikuje ga tudi cenovna dostopnost.

Srejmite  izziv, da vam bo lažje in bolje. Vredni ste tega!